İSG VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz;

Fabrika sahamızda ve fabrika dışı hizmet operasyonlarımızda çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek, faaliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanabilecek çevresel etki için, güncel İSG ve ÇYS mevzuatlarına ve müşteri isteklerine uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve koruyucu ekipmanları bulundurmayı, kullanılmasını sağlamayı, tüm faaliyet alanlarımızda iş kazası ve çevresel etki doğurabilecek durum ve hareketleri, olası riskleri, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı benimsemiştir. ISM Minibar Üst yönetimi, bu politika çerçevesinde, Yönetim sistemleri şartlarına tam olarak uyulacağını tüm çalışanlar adına taahhüt eder.